Dragoljor - gnistoljor

Drawhite 410

Dragolja, vitoljebaserad.
Viskositet 78 mm²/sek 40º.

Typiska användningsområden:
Djupdragning, pressning och Stansning

Drawing Oil 510

Dragolja, mineraloljebaserad
Viskositet 475 mm²/sek 40º.

Typiska användningsområden:
Djupdragning, pressning och Stansning

MSA - DZM 365

Högeffektiv mineralolja för plastisk bearbetning.
Viskositet 330 mm²/sek 40º.

Typiska användningsområden:
Djupdragning, pressning, tråddragning och stansning

Whitespark

Gnistolja, vitoljebaserad
Viskositet 3,5 mm²/sek 40º Flampunkt 130ºC

Låg ångbildning - Ingen lukt.
Låg förbrukning – Bra filtreringsegenskaper, klarar alla typer av reningssystem.

Typiska användningsområden: Sänkgnistning

Dragoljor och gnistoljor
© Lubricool AB 2008 Murarvägen 5 132 38 Saltsjö-Boo Tel: +46 (0)8 715 24 06 info(a)lubricool.se
Webbyrå i Stockholm